100 let KSČ: Dědictví komunismu v českých zemích (1921-2021)
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Prezenčně
přednáška

úterý 2. 11., 14:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: historie
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
100 let od založení Komunistické strany Československa v roce 1921 je důležitým podnětem k zamyšlení, jak připomenout vývoj a proměny této strany, a také, proč je důležité nezapomínat na to, jak československý komunismus poznamenal vývoj našich národních dějin 20. století. Přednášky představí důležité mezníky nejen ve vývoji KSČ, ale i ve vztahu komunistického hnutí a české a slovenské společnosti, a to na bázi výsledků historického výzkumu.
 
Další informace: www.usd.cas.cz

Přednášející

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Historik a výzkumný pracovník ÚSD AV ČR. Působí též jako externí VŠ pedagog na Univerzitě Karlově v Praze a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Odborně se zaměřuje na české a československé dějiny 20. století; autor prací a studií k dějinám politického systému po roce 1945.
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.