Invazní druhy rostlin a hmyzu v České republice
Pořádá: Biologické centrum AV ČR

Akce na objednávku
přednáška

pondělí 1. 11., termín na objednávku
úterý 2. 11., termín na objednávku
středa 3. 11., termín na objednávku
čtvrtek 4. 11., termín na objednávku
pátek 5. 11., termín na objednávku
Publikum: studenti SŠ
Téma: biologie
Přibližná délka trvání: 45 min
REZERVOVAT
Invazním druhem rozumíme ten, který se dostane do míst, kde před tím nikdy nežil a samovolně se zde šíří. Pokud je takovým druhem rostlina, pak ve své nové domovině představuje pro místní herbivorní faunu zcela nový fenomén. První část přednášky se bude týkat faktorů, které ovlivňují utváření společenstev býložravého hmyzu na invazních rostlinách. Druhá část bude věnována příkladům invazních druhů hmyzu, s nimiž se u nás můžeme setkat už nyní nebo v blízké budoucnosti.

Přednášející

Ing. Aleš Bezděk, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
Pracuje jako kurátor sbírek hmyzu v Entomologickém ústavu BC AV ČR. Věnuje se systematice brouků z nadčeledi Scarabaeoidea, hlavně rodu Apogonia. Na PřF JU se podílí na výuce kurzu Ekologické invaze.