Nadváha a obezita. Jde o evoluci či pandemii chronického onemocnění?
Pořádá: Univerzita Karlova

Prezenčně
přednáška

pondělí 1. 11., 16:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: medicína a farmacie
Přibližná délka trvání: 40 min
BEZ REZERVACE
Za posledních 40 let se výskyt obezity celosvětově zdvojnásobil. Počet dospělých s nadváhou již převažuje nad těmi s tzv. „normální váhou“ či podvýživou. Obezigenní prostředí interferuje s genetickým naprogramováním člověka. Podle nejnovější definice je obezita považována za chronické recidivující onemocnění, které je branou k dalším metabolickým, kardiovaskulárním a nádorovým onemocněním. V přednášce budou diskutovány jak současné možnosti její léčby, tak i možnosti prevence.

Přednášející

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.