Na moři, za plotem, na síti: role digitálních médií v diskusích o polarizujících společenských tématech
Pořádá: Univerzita Karlova

Zdroj: Kniha Zlín
Prezenčně
beseda

středa 3. 11., 16:30
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost
Téma: psychologie, sociologie
Přibližná délka trvání: 90 min
BEZ REZERVACE
Jak jednají lidé v prostředí sociálních sítí, internetových fór a online diskusí? Jak se na internetu vyjadřují k významným společenským a politickým tématům? K jakým komunikačním faulům, stereotypním hodnocením a nenávistným projevům se uchylují? Jak projevují své emoce? Science café o roli digitálních médií v diskusích o zásadních (a polarizujících) společenských otázkách s důrazem na netolerantní ideologie a neslušné formy online komunikace.
 
Další informace: https://iksz.fsv.cuni.cz/

Přednášející

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Katedra mediálních studií FSV UK
Lenka Vochocová se věnuje oboru mediálních studií, specializuje se zejména na analýzy expresivních forem online participace, genderová mediální studia, kritické teorie médií a skupinové reprezentace ve veřejném prostoru s důrazem na netolerantní postoje.
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Katedra marketingové komunikace a public relations FSV UK
Jana Rosenfeldová vystudovala mediální studia na Fakultě sociálních věd UK, kde se od roku 2016 věnuje výzkumné a pedagogické činnosti. Mezi hlavní oblasti jejího výzkumného zájmu patří politická komunikace a online politická participace.
Zdroj: Kniha Zlín
Zdroj: Kniha Zlín
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.