Vědecká zasTÁVka: druhé vystoupení
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Historický ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav státu a práva AV ČR

Prezenčně a stream
vědecká zasTÁVka

čtvrtek 4. 11., 18:30
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost
Téma: biologie, chemie, právní vědy, svět vědy
Přibližná délka trvání: 80 min
REZERVOVAT

Sledovat přenos
ZasTAVte se na kus řeči s mladými vědkyněmi a vědci, laureáty ocenění Prémie Otto Wichterleho. V krátkých příspěvcích vám představí svůj výzkum, ale i svou cestu do Akademie věd ČR a své působení v ní. Jakým výzvám čelí a co je motivuje? Inspirativním večerem pro začínající vědce i další zájemce o vědu provede Martina Spěváčková.

Prezenční akce se současným online streamem.

Přednášející

Mgr. Martina Spěváčková
Tiskové oddělení AV ČR
Martina Spěváčková působila několik let v Českém rozhlase jako politická reportérka, později jako moderátorka nově vzniklé zpravodajské stanice Český rozhlas Plus. Pak přešla do Seznamu, kde moderovala pořady Duel a Výzva. Nejvíc ji baví rozhovory se zajímavými lidmi.
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
Před 350 miliony let, ve „Věku ryb“, začal nejdelší známý vztah parazitů s obratlovci. V rámci přednášky s Tomášem Korytářem prozkoumáte souboj imunitního systému ryb s parazitickými rybomorkami a zbraně, které obě bojující strany vyvinuli za milénia společné evoluce. Podíváte se také, jak tanec pomáhá unikat před imunitním systémem, proč rybomorky milují červené krvinky a jak může očkování zvrátit rovnováhu odvěkého souboje.
JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Ústav státu a práva AV ČR
Lze dělat vědu v právu? Může vás bavit zkoumání trestání lidí? A jak se vyrovnávat s častým kontaktem jak se zlem, tak s nespravedlností systému při výzkumu? Kde je hranice mezi vědcem a aktivistou ve společenských vědách? O tom všem s Jakubem Drápalem.
RNDr. Petra Beznosková, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR
O kariéře ve vědách o živé přírodě se dozvíte od Petry Beznoskové. Těšte se na rady a postřehy, které vám dá jen dobrý přítel.
Mgr. Ing. Rafał Łukasz Konefał, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Jak se Rafał Konefał dostal k makromolekulární chemii? Na čem a jak pracuje? A co jej žene dál ve vědě zůstat?
PhDr. Jan Květina, Ph.D.
Historický ústav AV ČR
Historie měla v českém prostředí dlouhou dobu pověst popisné obrozenecké disciplíny zaměřené na studium osobností a událostí. Co když však namísto toho, co „se stalo“ začneme zkoumat způsob, jímž lidé v minulosti o svém světě přemýšleli? Co v aktuální historické vědě znamená studovat dějiny idejí? A jakými způsoby lze naše historické bádání propojit s politologickým výzkumem moci či filosofickým zkoumáním kolektivní identity a zasadit tak „česká“ badatelská témata do širšího kontextu evropské metodologie? To prozradí Jan Květina.
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.