Geneticky modifikované plodiny: Naděje nebo hrozba?
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR

ONLINE
panelová diskuze

pátek 5. 11., 20:00
Akce se koná ONLINE
Publikum: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
SLEDOVAT ONLINE
Jaká je budoucnost geneticky modifikovaných rostlin? Pomohou zajistit dostatek kvalitních potravin pro budoucí generace? Co jsou vlastně GM plodiny? Mohou způsobovat zdravotní problémy, nebo naopak našemu zdraví pomoci? Na tyto a mnoho dalších otázek budeme hledat odpovědi v panelové diskusi s výjimečnými hosty. Diskuse se exkluzivně zúčastní předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová, prof. Jaroslav Doležel, prof. Helena Tlaskalová-Hogenová, doc. Aleš Pečinka a moderovat ji bude Daniel Stach z ČT.

Přednášející

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
Předsedkyně Akademie věd ČR
Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR
doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR