Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu (ke stému výročí divadelní avantgardy)
Pořádá: Janáčkova akademie múzických umění

Zdroj: Výjev z inscenace Když ženy něco slaví (1926, foto z pozůstalosti L. Skrbkové)
Prezenčně
přednáška

pondělí 31. 10., 16:00–17:30
Publikum: studenti VŠ, dospělá veřejnost
Téma: umění
Přibližná délka trvání: 90 min
BEZ REZERVACE
Osvobozené divadlo, jehož počátky jsou spojeny s teoretickými koncepty typickými pro evropskou avantgardu dvacátých let minulého století, patří k zásadním projevům moderní divadelní praxe u nás. Přednáška představí nové poznatky k tomuto jedinečnému fenoménu české i evropské kultury, které autorka získala při tvorbě své nejnovější publikace o poetice souboru a jeho vůdčích osobností (J. Frejka, J. Honzl, E.F.Burian) a jeho vztahu k uměleckému sdružení Devětsil.
 
Další informace: theatreresearch.jamu.cz/cs

Přednášející

Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.
Divadelní fakulta JAMU
Teatroložka, od roku 2006 je kurátorem sbírek rukopisů, archiválií a scénografie Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně, kde pokračuje ve výzkumu divadelní kultury na našem území, přednáší, pokouší se o realizaci tematických výstav. Od roku 2009 je vědeckým pracovníkem DF JAMU.
Zdroj: Voskovec a Werich a jejich první způsob líčení v inscenaci Vest Pocket Revue (OD 1927, foto z pozůstalosti B. Rádla)
Zdroj: Výjev z inscenace Nezvalovy Depeše na kolečkách (OD 1926, foto z pozůstalosti J. Honzla)