Knihovna AV ČR

Knihovna AV ČR poskytuje prvotřídní informační podporu v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, ať už jde o instituce, odborníky, studenty nebo širokou veřejnost. Mimo jiných knihovních informačních zdrojů a služeb nabízí nyní přístup k několika stům tisíců elektronických časopisů a elektronických knih, k většině z nich i prostřednictvím vzdáleného přístupu. Vědecko-výzkumná činnost knihovny je zaměřena na knihovědu a knižní kulturu (16.–18. století) a výzkum a vývoj v oblasti vědeckých informací.
 
Více na https://knav.cz