Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK), která vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV UK), je nejmladší z fakult univerzity. Díky tomuto postavení je již od svého založení moderní a inovativní institucí, která reflektuje nejnovější tendence v oblasti univerzitního vzdělávání.
 
Více na https://fhs.cuni.cz/fhs-1.html