Na mysli

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změnou klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Jednou z hlavních aktivit organizace je pořádání festivalu dokumentárních filmů o životním prostředí, potravinách a změně klimatu Země na talíři, který má již 10 let za cíl zvyšovat povědomí o odpovědném zemědělství a dopadech produkce potravin na společnost a planetu Zemi.
 
Více na https://namysli.com/