Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové je špičková vědecká instituce. Vědecké týmy se zabývají všemi aspekty vývoje a výzkumu léčiv počínaje jejich chemickou syntézou či izolací z přírodních materiálů, analytickým hodnocením jejich čistoty a složení, studiem jejich účinků a osudu v organismu až po jejich racionální užití v praxi. Každoročně z našich laboratoří vychází více než stovka prací publikovaných v nejvýznamnějších vědeckých časopisech.
 
Více na https://www.faf.cuni.cz/