Univerzita Karlova, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Právnická fakulta je jednou za čtyř fakult, které tvořily dnešní Univerzitu Karlovu již při jejím založení v letech 1347/1348. Po více než šest století své existence nejenže odrážela politický, kulturní a sociální vývoj společnosti, které byla součástí, ale do určité míry tento vývoj také ovlivňovala. V její historii se odráží vývoj práva a právnického vzdělávání ve střední Evropě. Dnes je PF UK jednou z největších právnických škol v Evropě. Významná je i její spolupráce se zahraničím.
 
Více na www.prf.cuni.cz