Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Ústav se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze, zejména dynamiky konstrukcí (stochastické dynamiky, aerodynamiky, aeroelasticity). Ústav je dále orientován například na mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, biomechaniku a na analýzu vlastností konstrukcí, jejich částí i jejich spolehlivosti.
Výzkum je zaměřen také na rozvoj nových metod diagnostiky a na problémy spojené se záchranou a zachováním historických budov a sídel.
 
Více na www.itam.cas.cz