Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum Telč, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Centrum Telč studuje materiály, konstrukce a sídla, zejména historická, a je vybaveno jedinečnou infrastrukturou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání kulturního dědictví i stávajícího stavebního fondu.
 
Více na www.itam.cas.cz/cet