Potraviny pro budoucnost

Program v pondělí 6. 11. 2017 v hlavní budově Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě se věnoval potravinám pro budoucnost. Tento den jako ambasador zaštítil profesor Jaroslav Doležel.

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

ambasador dne

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. je celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti studia dědičné informace rostlin. Jeho výzkum odhaluje změny, které doprovázely vznik nových druhů a jejich domestikaci, a má praktické využití při uchovávání genetické diverzity a zavádění molekulárních metod ve šlechtění. Prof. Doležel vede olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., které ve svém oboru patří ke světové špičce. Učí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a je vědeckým ředitelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Pravidelně přednáší na kongresech a vyučuje na odborných kurzech po celém světě. Publikoval více než 250 článků ve vědeckých časopisech, které mají velký ohlas. Je členem Učené společnosti ČR a za své výsledky obdržel řadu prestižních ocenění, včetně ceny Praemium Academiae AV ČR a Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.