Superlasery

Program v úterý 7. 11. 2017 v hlavní budově Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě se věnoval superlaserům. Tento den jako ambasadoři zaštítili doktor Tomáš Mocek a doktor Bedřich Rus.

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

ambasador dne

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. je uznávaným odborníkem ve výzkumu laserů a jejich interakce s hmotou. Věnuje se vývoji nové generace pulzních pevnolátkových laserů vhodných pro aplikace v hi-tech průmyslu. Jeho výzkum tak otevírá cestu novým technologiím pro úpravu materiálů využitelným např. při povrchovém vytvrzování kovů, zvyšování odolnosti optických komponent, přesném a rychlém mikro/nanoobrábění aj. Dr. Mocek vede nově vybudované pracoviště Centrum HiLASE v Dolních Břežanech, které je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., a ve svém oboru patří ke světové špičce. V minulosti působil jako Marie Curie Fellow na CNRS-ENSTA-École polytechnique ve Francii. Přednáší na mezinárodních konferencích, školí doktorandy, věnuje se popularizaci vědy. Publikoval 130 článků v impaktovaných vědeckých časopisech. Za své výsledky obdržel Cenu Josefa Hlávky a Prémii Otto Wichterleho. Je koordinátorem prestižního projektu HiLASE Centre of Excellence, historicky první výzvy programu Evropské komise Horizon 2020 „WIDESPREAD Teaming“, která si klade za cíl pozdvihnout inovační potenciál nových členských států EU.
Tomáš Mocek strávil doktorské studium v Jižní Koreji, kde jako první cizinec získal titul Ph.D. na univerzitě KAIST. Z této země pochází i jeho manželka, s níž vychovává na pražských Vinohradech sedmiletá dvojčata. Považuje se za životního optimistu. Mezi jeho záliby patří cestování, lyžování, poslech jazzu či meditace.

Ing. Bedřich Rus, Ph.D.

Ing. Bedřich Rus, Ph.D.

ambasador dne

Ing. Bedřich Rus, Ph.D. je vedoucím vývoje unikátních laserových systémů ve výzkumném centru ELI Beamlines. Zabývá se fyzikou a technologií výkonových laserů a interakcí intenzivních světelných pulzů s hmotou. Studoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a doktorské studium absolvoval na Université Paris-Sud ve Francii. Jako hostující výzkumný pracovník působil v různých světových laboratořích, např. v Japonsku, Francii nebo Velké Británii. Za dosažené výsledky své práce obdržel medaili Otto Wichterleho a od roku 2005 je za ČR členem expertní skupiny EU v oboru výkonových laserů.
Bedřich Rus je ženatý a má dvě děti. Fyzickou kondici si udržuje ranním během a hladinu adrenalinu v krvi mu zvedá bezmotorové létání.