Biologické centrum AV ČR

Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích je se svými 5 výzkumnými ústavy největší mimopražskou institucí Akademie věd ČR a patří mezi největší vědecká pracoviště ekologicky zaměřeného výzkumu v Evropě. Věnuje se výzkumu v biologických a ekologických oborech; studuje zejména hmyz (Entomologický ústav), vodní ekosystémy (Hydrobiologický ústav), parazity (Parazitologický ústav), rostliny na úrovni buněk a molekul (Ústav molekulární biologie rostlin) a půdu (Ústav půdní biologie).
 
Více na www.bc.cas.cz