Prohlášení - Cookies

Prohlášení - Cookies

Správce obsahu/správce osobních údajů

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

Kontakt: webmaster@cas.cz

Pověřenec: poverenec@ssc.cas.cz


Co jsou soubory cookies?

Webové stránky Týden Akademie věd ČR, na kterých se právě nacházíte, ke svému fungování používají soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které ukládá váš internetový prohlížeč do počítače. Tam mu pak pomáhají rozpoznat, které stránky jste již navštívili a ukládají vaši rozdělanou práci. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny webových stránek a umožňují jim identifikovat váš počítač při znovuspuštění prohlížeče. Také usnadňují nastavení stránek a pomáhají s přihlášením k vašemu účtu. Prohlížení webu je pro vás díky nim komfortnější a rychlejší.

V souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako "GDPR“) jsou některé soubory cookies vzhledem ke svému charakteru považovány za osobní údaje.

Podle účinných právních předpisů mohou webové stránky ukládat cookies na vaše zařízení bez vašeho souhlasu jen v případě, pokud jsou nezbytně nutné pro jejich provoz. Jde o takzvané technické soubory cookies. Pro všechny ostatní typy souborů je potřeba získat váš souhlas. Jejich používání je možné až od okamžiku udělení vašeho souhlasu. Do té doby je webové stránky nesmějí vytvářet, ani ukládat na váš počítač.

Jednotlivé typy souborů cookies mohou být na vašem počítači uloženy různě dlouhou dobu. Některé se smažou po ukončení prohlížecího okna, jiné po zavření internetového prohlížeče. Další zůstávají v počítači i déle, po dobu až 25 měsíců. Nebo do té doby, než je sami smažete.


Souhlas s použitím souborů cookies

Souhlas s použitím cookies (vyjma technických) udělujete pro jednotlivé typy cookies nebo pro všechny, a to pomocí checkboxů/tlačítek umístěných na cookie liště na webové stránce. Máte rovněž právo souhlas neudělit. V tom případě budou na webové stránce používány pouze technické cookies (nezbytné pro fungován stránky), které lze používat bez souhlasu uživatele webové stránky. Zároveň upozorňujeme, že některé funkce mohou být na webové stránce nedostupné nebo omezené.

Souhlas s použitím cookies udělujete pro jednotlivé účely zpracování osobních údajů, tj. pro čtení a ukládání cookies, analýzu, vyhodnocování za účelem preference a marketingové účely. Podrobnější informace k jednotlivým účelům zpracování naleznete níže (Typy souborů cookies, které používá web).

Toto zpracování osobních údajů probíhá na základě právního titulu udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle článku 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Odvolání souhlasu s použitím souborů cookies

Souhlas s použitím cookies máte právo kdykoliv odvolat. V případě, že si budete přát odvolat nebo změnit již jednou udělený souhlas s použitím cookies, klikněte zde.

Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování cookies založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Soubory cookies třetích stran

Stránky Týden AV ČR využívají obsahu, který je umístěný na sociálních sítích. Tyto služby třetích stran mohou používat vlastní soubory cookies, ukládat data o návštěvnících stránek a využívat je pro další vlastní měřící nebo reklamní účely. Slouží jim také k vyhodnocování a vytváření zpráv o užívání stránky a ke zlepšování vlastních služeb. To se týká příspěvků sociálních sítí Facebook, Twitter, Instagram, stejně tak služeb YouTube a Spotify, které tento web využívá.

Ke sledování provozu a zkvalitnění obsahu používají tyto stránky také službu Google Analytics poskytovanou společností Google. Ta schraňuje soubory cookies, díky kterým můžeme analyzovat návštěvnost a čtenost stránek a příspěvků. Dovolují nám více uzpůsobit obsah webu tomu, co vás zajímá. Cookies používané službou Google Analytics jsou anonymizované. Společnost tato data může poskytnout třetím osobám, požaduje-li to zákon nebo budou-li tyto třetí osoby dané informace zpracovávat pro tuto společnost. Google však tyto informace nebude spojovat s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. K jejich užití je třeba získat souhlas uživatele webu. Další možností je také vypnutí těchto cookies.


Typy souborů cookies, které používá tento web

Během používání těchto webových stránek může vás prohlížeč ukládat tyto typy souborů: 

TECHNICKÉ

Technické soubory cookies jsou takové, které webová stránka využívá pro přenos dat a elektronickou komunikaci v síti. A to pouze v tom rozsahu, který je nezbytný pro fungování těchto webových stránek. Nejsou používané pro žádné další účely a k jejich použití není vyžadován váš souhlas.

STATISTICKÉ/ANALYTICKÉ

Statistické a analytické soubory cookies (např. Google Analytics) jsou anonymizované a slouží výhradně ke statistickým účelům pro správce webu. Ti díky nim mohou sledovat, jaká část stránek uživatele nejvíce zajímá, které texty jsou nejpopulárnější a které funkce webu je vhodné vylepšit. Díky těmto souborům cookies je možné stránky Týdne AV ČR dělat přístupnější a uživatelsky pohodlnější. K používání těchto souborů cookies je nutný souhlas uživatele.

MARKETINGOVÉ/PREFERENČNÍ

Tento druh souborů cookies schraňuje data za účelem přizpůsobení reklamy specifickým zájmům uživatele. Tento typ souborů mohou používat služby třetích stran, které web využívá. Například sociální sítě díky nim zobrazují personalizovanou reklamu (např. Facebook, Twitter, Instagram nebo Youtube). K používání marketingových souborů cookies je nutný souhlas uživatele.

 

Jméno

Poskytovatel

Účel

Vypršení

 _ga

www.tydenavcr.cz 

Používá se pro odlišení uživatele. Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.

2 roky

_gat

www.tydenavcr.cz

Reguluje rychlost zasílaných požadavků, pomáhá nám při sestavování relevantních přehledů popisujících průběh návštěv našich stránek.

1 minuta

_gid

www.tydenavcr.cz

Používá se pro odlišení uživatele. Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.

24 hodin

JSESSIONID

www.tydenavcr.cz

Používá se pro udržení anonymní uživatelské relace ze strany serveru.

při ukončení návštěvy prohlížení

avcr_cookie

www.tydenavcr.cz

Používá se pro zapamatování nastavení ohledně cookies.

6 měsíců

IDE

.doubleclick.net

Jedná se o cookie soubor využívaný pro reklamy zobrazované po celém internetu. Tyto soubory cookie mohou k zobrazování relevantnějších reklam používat i jiné služby Google, například YouTube.

1 rok

GPS

.youtube.com

Na naše stránky vkládáme videa z našeho oficiálního YouTube kanálu. Po spuštění takto vloženého videa na mobilním zařízení je ukládána do tohoto cookie souboru informace o GPS pozici mobilního zařízení.

30 minut

PREF

.youtube.com

Na naše stránky vkládáme videa z našeho oficiálního YouTube kanálu. Po spuštění takto vloženého videa jsou ukládány cookies obsahující preference uživatele (zejména preferovaný jazyk, počet zobrazených vyhledávaných výsledků na stránce, nastavení filtru Bezpečné vyhledávání Google).

8 měsíců

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

Po spuštění videa vloženého na naše stránky z našeho oficiálního YouTube kanálu jsou ukládány cookies obsahující preference uživatele týkající se nastavení přehrávače (například jeho verze, použitý styl pro zobrazení). Tato nastavení jsou pak použita při další návštěvě našich stránek.

6 měsíců

YSC, remote_sid

.youtube.com

Slouží pro unikátní identifikaci uživatele během jedné návštěvy.

při ukončení návštěvy prohlížení

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou přístupné rovněž těmto kategoriím příjemcům:

 • zpracovateli osobních údajů;
 • v případě statistických a analytických cookies společnosti Google;
 • v případě měřících a marketingových cookies společnostem Meta Platforms (sociální sítě Facebook a Instagram), Twitter International Unlimited Company, Spotify AB a Google (služba Youtube).
 • Předáním osobních údajů těmto příjemcům může dojít v některých případech k předání osobních údajů do tzv. třetí země (tj. do země mimo území Evropské unie a zemí Evropského hospodářského prostoru). Jedná se o společnosti Google LLC. A Meta Platforms Inc. (předání do USA), kde je předání osobních údajů založeno na existenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (EU-U.S. Data Privacy Framework) dle čl. 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě společnosti Spotify AB je předání osobních údajů založeno na použití standardních smluvních doložek dle čl. 46 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na existenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dle čl. 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (předání do Velké Británie, Kanady, Japonska, Korejské republiky a Švýcarska)

 

Ostatní skutečnosti

 • V rámci zpracování osobních údajů prostřednictvím cookie souborů nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 odst. 1 a 4 Nařízení.
 • Poskytování osobních údajů v rámci tohoto procesu zpracování není zákonným požadavkem a není povinné.Vaše práva

Máte právo:

 • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;
 • Na jejich opravu nebo přenositelnost;
 • V případě, kdy to Nařízení umožňuje, vznést námitku proti zpracování;
 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
 • Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.