Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění je veřejná vysoká škola se sídlem v Brně. Její ustanovení v roce 1947 završilo letité snahy Leoše Janáčka směřující k založení vysoké umělecké školy ve druhém největším městě republiky. Skládá se z Divadelní a Hudební fakulty a studuje na ní více než 700 studentů, které vyučuje řada národně i mezinárodně renomovaných pedagogů i desítky hostujících zahraničních umělců. Vedle umělecké tvorby je JAMU mimořádně úspěšná i na poli výzkumu umění.
 
Více na www.jamu.cz