Filosofický ústav AV ČR, Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Jsme největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd v rámci AV. Usilujeme o rozvoj poznání, ovlivňujeme společenskou diskusi. Pracují u nás znalci antického, raně křesťanského, středověkého i novověkého myšlení, zastánci současné analytické a kontinentální filosofie, logici, odborníci na politickou teorii, globální studia, etiku, filologii i historii. Publikujeme knihy, články, pořádáme konference, přednášky i akce pro veřejnost.
 
Více na www.flu.cas.cz, www.ics.cas.cz