Ústav anorganické chemie AV ČR

Objevujeme nové molekuly, nanomateriály a materiály specifických vlastností – luminiscenčních, optických, sorpčních, katalytických – pro široké spektrum využití, např. pro odstraňování toxických látek, pro konstrukci baktericidních povrchů jsou komponenty senzorů či laserů účinnými katalyzátory nebo mohou být využity pro diagnostiku a terapii v medicíně. Náš pohled chemiků také umožňuje hodnotit výtvarná díla z hlediska jejich původnosti, stáří a provenience a přispívá také i rozvoji geologie.
 
Více na https://www.iic.cas.cz/