Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Pracoviště tvoří 11 oddělení, z toho 5 vědecko-výzkumných a 2 oddělení archivní. Vědecko-výzkumná oddělení se soustřeďují na výzkum života a díla T. G. Masaryka, českých a středoevropských dějin v letech 1848–1948, na studium rukopisů, dějiny AV ČR a dějiny vědy. Archivní oddělení shromažďují a zpracovávají spisový materiál AV, archivní fondy starších vědeckých institucí a osobní fondy vědců, osobní archivní fondy T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a jejich spolupracovníků a rodinných příslušníků.
 
Více na https://www.mua.cas.cz/