Historický ústav AV ČR, Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Základním posláním Historického ústavu AV ČR je výzkum dějin českých zemí v širším evropském kontextu od jejich historických počátků do současnosti. Jedním z hlavních úkolů je vydávání historických pramenů (písemných i kartografických) k českým dějinám formou kritických vědeckých edic. Vedle dějin politických je výzkum zaměřen na církevní, náboženské, kulturní a společenské dějiny, vývoj židovského osídlení a historickou geografii a kartografii.
 
Více na www.hiu.cas.cz