Slovanský ústav AV ČR

Slovanský ústav AV ČR je jediným akademickým pracovištěm v ČR, které se zabývá výzkumem současných i historických slovanských jazyků a literatur v evropském kulturním kontextu. Přispívá tím k poznání naší národní identity v porovnání s ostatními evropskými kulturami.

Ústav vydává tři mezinárodní recenzované vědecké časopisy: Slavia, Byzantinoslavica a Germanoslavica.
 
Více na www.slu.cas.cz/