Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Fakulta sociálních věd UK je institucí, která pedagogickou a vědeckou činností přispívá k pochopení společnosti v kulturních, historických i teritoriálních souvislostech. Na expertní rovině spolupracuje na všech úrovních veřejné sféry – se státním i soukromým sektorem a neziskovými organizacemi.
 
Více na https://fsv.cuni.cz/