Spolupracující organizace ročníku 2023

Spolupracující organizace ročníku 2023

Největší vědecký festival v České republice by se neuskutečnil bez našich spolupracujících organizací.

Tímto bychom jim rádi poděkovali za jejich podporu festivalu.