„Vždyť oni nám vlastně nadávají!“. Fenomén stížnosti československých občanů v letech 1969–1989
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Prezenčně
přednáška

středa 3. 11., 14:00
Publikum: studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: historie
Přibližná délka trvání: 80 min
REZERVOVAT
Přednáška se zaměří na problematiku stížností a oznámení, s nimiž se českoslovenští občané obraceli v období tzv. normalizace na různé státní, stranické či odborové orgány. Stížnosti tvořily nejen specifický měkký stabilizátor moci, ale představovaly také pozoruhodnou a svým způsobem nejintenzivnější interakci mezi orgány státní správy a občany, kteří si poměrně úspěšně osvojili specifický jazyk a diskurzivní kompetence k využívání oficiálních ideologických příslibů k prosazení vlastních cílů.
 
Další informace: www.usd.cas.cz

Přednášející

doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Historik a politolog, a vedoucí Oddělení sociálních a kulturních dějin Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, autor řady publikací a odborných studií. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku moderních hospodářských a sociálních dějin.
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.