Národnostní menšiny v českých zemích: minulost a současnost
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Prezenčně
workshop

středa 3. 11., 10:00
Publikum: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ
Téma: historie
Přibližná délka trvání: 90 min
REZERVOVAT
Seznámeni s historií a současností vybraných národnostních menšin (Němci, Židé, Slováci, Ukrajinci, Rusové, Rusíni), včetně vývoje vztahu majoritní české společnosti k minoritním skupinám obyvatel v různých obdobích. Součástí workshopu jsou rollupy, výstava knih, periodik, CD a uvedení tří představitelů menšin osobně (vědec, pěvkyně, středoškolská profesorka), seznámení se s jazykem menšiny v živém provedení, ukázky z krásné literatury, vážné, lidové i populární hudby a závěrečná diskuse.
 
Další informace: www.usd.cas.cz

Přednášející

PhDr. Helena Nosková, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vědecko-výzkumná pracovnice, pracuje v ÚSD AV ČR, vystudovala na FF UK obory etnografie-historie. Zabývá se historii a kulturní antropologií národnostní menšin v Československu, ČR, SR, Lotyšsku, Rusku, regionální historií a historií česko-slovenských vztahů.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vědecko-výzkumný pracovník v ÚSD AV ČR a akademický pracovník na Fakultě sociálních věd UK, kde působí na katedře mediálních studií. se dějinám českých médií ve 20. století, historii Židů v českých zemích, vývoji české kinematografie.
Mgr. David Kovařík, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Historik, vědecko-výzkumný pracovník ÚSD AV ČR. Působí taktéž jako externí vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se tématikou transformace českého pohraničí po roce 1945, výzkumem zaniklých sídel a problematikou národnostních menšin v Československu.
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.