Jak se pracuje metodou orální historie?
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Prezenčně
přednáška

úterý 2. 11., 10:00
Publikum: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ
Téma: historie
Přibližná délka trvání: 45 min
REZERVOVAT
Přednáška představí základní kritéria práce s metodou orální historie, specifika metody, její praktické vymezení a využití v různých oblastech historie a výzkumu společenských a kulturních fenoménů. Pozornost bude věnovaná nejen práci s pamětníky a vedení rozhovoru, ale především následné analýze a interpretaci, které tvoří klíčovou součást orální historie. Konkrétní zkušenosti z terénní praxe pak budou ilustrovány na příkladu výzkumu s hudebníky z oblasti rockové i vážné hudby.
 
Další informace: www.usd.cas.cz

Přednášející

Mgr. Lucie Marková, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vědecko-výzkumná pracovnice ÚSD AV ČR, která se dlouhodobě věnuje problematice hudebních žánrů a subkultur za využití metody orální historie.
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.