Politika v digitální éře: nová média, nová komunikace, nová politická kultura
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Prezenčně
workshop

pondělí 1. 11., 10:00
Publikum: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ
Téma: historie, sociologie
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
Proč nemůže parlament zasedat online? Jak se mění politické vyjednávání v digitální době? Co znamená, že vznikají politické strany, které nikdy neměly žádný klasický fyzický sjezd? Jsou občané díky digitálním technologiím a neustálému přístupu k informacím do politického procesu zapojeni více? Účastníci workshopu se prostřednictvím diskuse nad několika úryvky z materiálu ze soudobé české/evropské politiky seznámí s nejaktuálnějšími výzvami využití digitálních technologií v politické komunikaci.
 
Další informace: www.usd.cas.cz

Přednášející

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vědecko-výzkumná pracovnice ÚSD AV ČR. Věnuje se politickým a sociálním dějinám v období pozdního socialismu, revoluce 1989 a postkomunistické transformace. Zaměřuje se na dějiny československého parlamentarismu a rovněž koordinovala mezinárodní projekt věnovaný digitální kultuře.
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.