Měla povinná vojna nějaký smysl? Základní vojenská služba (1968-2004) v aktérské reflexi
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Prezenčně
přednáška

čtvrtek 4. 11., 10:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ
Téma: historie
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
Základní vojenská služba představuje od ledna 2005 v kontextu českých zemí historický fenomén, otázka po významu institutu povinné vojny nicméně v české společnosti nadále rezonuje. Měla vojna nějaký smysl nebo šlo jen o ztrátu času? Chybí dnešním mužům rok či dva v kasárnách? V čem se lišila vojna před rokem 1989 a po něm? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět na základě pamětnické reflexe 100 mužů, kteří absolvovali povinnou vojnu v letech 1968-2004.

Přednášející

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Výzkumný pracovník ÚSD AV ČR a vědecko pedagogický pracovník na Fakultě humanitních studií UK. Od roku 2018 je předsedou České asociace orální historie. Badatelsky se zaměřuje zejména na orální historii, metodologii kvalitativního výzkumu, digital humanities, paměťová studia a militární dějiny.
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.