Křenová – Příběh brněnské ulice
Pořádá: Historický ústav AV ČR

Prezenčně
exkurze

sobota 6. 11., 14:00
Brno, Křenová 10, Schrott bar (před vchodem)
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: historie
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
Procházka po ulici Křenová nás zavede do prostředí, kde se zrcadlí dějiny Brna posledních dvou století. Na této důležité dopravní tepně je možné pozorovat doklady bouřlivého rozvoje města, který úzce souvisí s průmyslovou revolucí. Křenová byla městskou skládkou, sídlem špitálu a chorobince, nelegální ubytovnou brněnských židů, dělnickým předměstím. Procházela napříč územím celé řady vodotečí, které dnes již neexistují, a kdysi dokonce vedla středem původního toku Svitavy.

Přednášející

Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.
Historický ústav AV ČR
Věnuje se správním, hospodářským a sociálním dějinám 19. století se zaměřením na jeho druhou polovinu; státní správě a byrokracii; proměně krajiny českých zemí v moderní éře.
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.