Evoluce na Galapágách
Pořádá: Biologické centrum AV ČR

Akce na objednávku
přednáška

pondělí 1. 11., termín na objednávku
úterý 2. 11., termín na objednávku
středa 3. 11., termín na objednávku
čtvrtek 4. 11., termín na objednávku
pátek 5. 11., termín na objednávku
Publikum: studenti SŠ
Téma: biologie
Přibližná délka trvání: 45 min
REZERVOVAT
Galapágy jsou díky Darwinovi proslulé jako přírodní laboratoř pro evoluční biology. Podobně jako mnoho jiných odlehlých ostrovů vynikají Galapágy vysokou mírou endemismu, tzn. že určité druhy živočichů se vyskytují pouze na tomto jediném místě na světě. Přednáška se věnuje vzniku endemismu na Galapágách. Jak se studují mechanismy vzniku nových druhů v terénu a následně v laboratoři? Jaké je evoluční stáří endemitů na ostrovech, jak výzkum pomáhá v ochraně ohrožených druhů?

Přednášející

RNDr. Jan Štefka, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
Je vedoucím Laboratoře molekulární fylogenetiky a evoluce parazitů v Parazitologickém ústavu BC AV ČR. Během pobytu v přírodovědném muzeu v Londýně se účastnil výzkumu ptačích parazitů na Galapágách a po svém návratu pokračuje ve výzkumu koevolučních vztahů galapážských ptáků a parazitů.