Černí pasažéři – stopování původu zavlečených parazitů s pomocí genetiky
Pořádá: Biologické centrum AV ČR

Akce na objednávku
přednáška

pondělí 1. 11., termín na objednávku
úterý 2. 11., termín na objednávku
středa 3. 11., termín na objednávku
čtvrtek 4. 11., termín na objednávku
pátek 5. 11., termín na objednávku
Publikum: studenti SŠ
Téma: biologie
Přibližná délka trvání: 45 min
REZERVOVAT
Člověk svou činností cíleně i nechtěně roznáší velké množství organismů do nepůvodního prostředí. Spolu se svými volně žijícími hostiteli se často jako černí pasažéři svezou i jejich paraziti. V nepůvodním prostředí mohou introdukovaní paraziti infikovat nové druhy organismů, a tak způsobovat ekologické i hospodářské škody. Na příkladu červů parazitujících jeleny nebo ryby si ukážeme, jak genetické analýzy mohou přispívat k odhalování původu introdukovaných parazitů.

Přednášející

doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
Je vedoucím Laboratoře molekulární fylogenetiky a evoluce parazitů v Parazitologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR. Věnuje se výzkumu koevolučních vztahů mezi parazity a jejich hostiteli.