Přehrady, rybníky a důlní jezera – jak se mění kvalita vody v čase a prostoru
Pořádá: Biologické centrum AV ČR

Akce na objednávku
přednáška

pondělí 1. 11., termín na objednávku
úterý 2. 11., termín na objednávku
středa 3. 11., termín na objednávku
čtvrtek 4. 11., termín na objednávku
pátek 5. 11., termín na objednávku
Publikum: studenti SŠ
Téma: biologie
Přibližná délka trvání: 45 min
REZERVOVAT
Globální změna klimatu a její dopady na přírodní ekosystémy patří k nejvíce diskutovaným tématům mezi odbornou i laickou veřejností. Abychom se vůbec mohli této problematice seriózně věnovat, je nutné mít k dispozici dlouhodobé řady pozorování. V přednášce budou představeny některé zajímavé lokality, na jejichž příkladu si ukážeme, jak se během uplynulých desítek let měnilo vodní prostředí a jak na tyto změny zareagovaly organismy, které ve vodě žijí.

Přednášející

RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
RNDr. Petr Znachor, Ph.D., vystudoval Biologickou fakultu (dnes Přírodovědeckou fakultu) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde získal v roce 2003 doktorát z hydrobiologie. Pracuje jako vědecký pracovník v Hydrobiologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.