Kůrovec – padouch nebo hrdina?
Pořádá: Biologické centrum AV ČR

Akce na objednávku
přednáška

pondělí 1. 11., termín na objednávku
úterý 2. 11., termín na objednávku
pátek 5. 11., termín na objednávku
Publikum: studenti SŠ
Téma: biologie, životní prostředí
Přibližná délka trvání: 45 min
REZERVOVAT
To, čemu běžně říkáme „kůrovec“, je ve skutečnosti celá skupina brouků z čeledi nosatcovitých. Ačkoli jejich popularita u veřejnosti je nízká, vyznačují se mnoha zajímavými aspekty životního cyklu, což je i jednou z  příčin jejich úspěšně probíhající gradace. Lze ale všechnu vinu za současný stav přisoudit pouze těmto drobným broučkům? Může za to klimatická změna? Nebo smrkové monokultury?

Přednášející

RNDr. Petr Doležal, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
Je vedoucím Laboratoře aplikované entomologie Entomologického ústavu BC AV ČR v Českých Budějovicích. Zabývá se problematikou ekofyziologie hmyzu, především ve vztahu k mediálně oblíbeným obyvatelům lesních porostů – kůrovcovitým.