Příběh antibiotik: Z půdy k člověku a zase zpět
Pořádá: Biologické centrum AV ČR

Akce na objednávku
přednáška

pondělí 1. 11., termín na objednávku
úterý 2. 11., termín na objednávku
středa 3. 11., termín na objednávku
čtvrtek 4. 11., termín na objednávku
pátek 5. 11., termín na objednávku
Publikum: studenti SŠ
Téma: biologie, životní prostředí
Přibližná délka trvání: 45 min
REZERVOVAT
Přednáška studenty provede téměř stoletým příběhem od objevu antibiotik pro naši civilizaci až po současnost, ve které se ukazuje řada souvislostí důležitých pro zdraví. Kromě jiného si zopakujeme známé pojmy z klinické mikrobiologie a propojíme je s mikrobiologií prostředí. Vysvětlíme, proč půda hraje v příběhu důležitou roli.

Přednášející

RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
Pracuje více než 20 let v oboru mikrobiologie prostředí. Jejím profesním zájmem je biodiverzita, vztahy a adaptace mikroorganismů především v půdě. Zabývá se také výzkumem reziduí antibiotik v životním prostředí, zejm. ve vodě a půdě.