Modelování proudění v městské historické zástavbě
Pořádá: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Zdroj: archiv ÚTAM AV ČR
Prezenčně
přednáška

pondělí 1. 11., 17:00
středa 3. 11., 17:00
Publikum: studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: fyzika, historie, technika a technologie, životní prostředí
Přibližná délka trvání: 30 min
REZERVOVAT
Historické stavby jsou vystaveny mnoha nepříznivým povětrnostním vlivům (větru, dešti...). Ty je při péči o ně třeba kvantifikovat. Kromě terénního měření se používá i měření na modelech ve větrném tunelu. Tamní kontrolované podmínky umožňují stanovit vliv směru či rychlosti větru na konkrétní stavbu odděleně od dalších jevů nebo jejich působení kombinovat. Jako ukázky poslouží měření zatížení větrem sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, modelu zástavby Prahy-Dejvic a historického centra Telče.

Přednášející

Ing. Petr Michálek, Ph.D.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Zdroj: archiv ÚTAM AV ČR
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.