Útlum stavebních konstrukcí a opatření pro jeho zvýšení
Pořádá: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Zdroj: archiv ÚTAM AV ČR
Prezenčně
přednáška

pondělí 1. 11., 17:30
Publikum: studenti VŠ, dospělá veřejnost
Téma: fyzika, technika a technologie
Přibližná délka trvání: 45 min
REZERVOVAT
Dynamické účinky zemětřesení, větru, technologických zařízení či lidské činnosti na stavební konstrukce se mohou projevovat ve formě jejich nepřípustného kmitání. Nadměrné vibrace ovlivňují nejen provozuschopnost instalovaných zařízení či komfort osob, ale mohou vést k porušení či kolapsu konstrukce. Významnou redukci odezvy lze docílit změnou jejích disipativních charakteristik. Přednáška prezentuje možná opatření pro zvýšení útlumu, které ilustruje na příkladech existujících konstrukcí.

Přednášející

Ing. Stanislav Hračov, Ph.D.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
vedoucí oddělení Dynamiky a aerodynamiky
Zdroj: archiv ÚTAM AV ČR
Zdroj: archiv ÚTAM AV ČR
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.