Laboratorní vyšetření výživového stavu a jeho zhodnocení u osob s nadváhou a obezitou
Pořádá: Univerzita Karlova

Zdroj: Univerzita Karlova
pondělí 1. 11., 09:00 (premiéra)
úterý 2. 11., (záznam)
středa 3. 11., (záznam)
čtvrtek 4. 11., (záznam)
pátek 5. 11., (záznam)
sobota 6. 11., (záznam)
neděle 7. 11., (záznam)
Akce se koná ONLINE
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: medicína a farmacie
Přibližná délka trvání: 10 min
ONLINE PŘENOS
Výživový stav zásadně souvisí se zdravotním stavem jedince, výstižné je označení „zdravotně nutriční stav“. Optimální stav je dán vyváženým příjmem potravy, fyziologickým vstřebáváním a využíváním všech jejích složek. Při komplexním vyšetření nutričního stavu se snažíme odhalit osobní a rodinná rizika vývoje možných malnutričních stavů. Klinická podezření pak ověřujeme laboratorními testy. Složení těla měříme pomocí klinické BIA InBody S10 a měření pulsní vlny přístrojem MaxPuls.

Přednášející

MUDr. Pavel Sedláček, Ph.D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni
MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni
Mgr. Iva Kladnická
Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni