Památková věda pomáhá poznání regionální historie – příklady z Telče a Štamberku
Pořádá: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Zdroj: archiv ÚTAM AV ČR
Prezenčně
přednáška

úterý 2. 11., 17:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: fyzika, historie, technika a technologie
Přibližná délka trvání: 45 min
REZERVOVAT
Krátký úvod do historie památkové vědy. Výzkum historických materiálů. Neinvazivní průzkum historických konstrukcí zdiva a kleneb. Příklady z Telče a Štamberku a jejich význam pro studium regionální historie.
(Součást dvojpřednášky „Památková věda pomáhá poznání regionální historie“.)

Přednášející

prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. dr. h. c.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
vedoucí Oddělení památkové vědy ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.