Jaderněchemické odpoledne v Řeži
Pořádá: Ústav anorganické chemie AV ČR, Ústav jaderné fyziky AV ČR, ÚJV Řež, a.s.

ONLINE
přednáška

sobota 6. 11., 13:00–16:00
Akce se koná ONLINE

Místo konání je Kongresové centrum ÚJV Řež, a.s. (volně přístupné z ulice vedle vchodu do areálu)

Detailní program:

13.00 – 13.10 Historický úvod (Vladimír Wagner)

13.15 – 14.00  Současné projekty ÚJF AV (Vladimír Wagner)

14.15 – 15.00  Jádro na sto způsobů ÚJV Řež, a.. s. (Adam Kecek)

15.15 – 16.00 "Můj táta je chemik" - Chemie v ÚACH očima tří jeho vědců a jejich dětí (Michael Londesborough, Kaplan Kirakci, Jan Demel)

Publikum: rodiny s dětmi, dospělá veřejnost
Téma: energetika, fyzika, chemie
Přibližná délka trvání: 180 min
ONLINE PŘENOS
V komponovaném pásmu složeném z přednášek a filmů se diváci dozvědí o historii, významu i současnosti výzkumu v řežském vědeckém údolí, ve kterém sídlí tři výzkumné instituce zaměřené na jadernou fyziku, udržitelnou energetiku a anorganickou chemii. V jednotlivých blocích představí vědci z každého ústavu poutavou formou svůj aktuální výzkum a vysvětlí, v čem nám jsou jaderná fyzika a anorganická chemie užitečné.
 
Další informace: https://www.iic.cas.cz/, www.ujf.cas.cz/cs/, https://www.ujv.cz/cs/o-spolecnosti

Přednášející

Michael Londesborough, Ph.D.
Ústav anorganické chemie AV ČR
Michael Londesborough se věnuje syntéze boranových klastrových sloučenin se zajímavými luminiscenčními vlastnostmi a mimo to je skvělým popularizátorem vědy, který umí představit svět molekul malým i velkým divákům.
Adam Kecek
ÚJV Řež
Adam Kecek se v ÚJV Řež věnuje výzkumu a vývoji v oblasti výpočetních analýz ochranných obálek jaderných reaktorů během havárií s únikem chladiva, kde se zaměřuje zejména na úniky štěpných produktů do životního prostředí. Kromě výzkumu se aktivně angažuje v popularizaci energetiky.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČR
Věnuje se studiu velmi horké a husté jaderné hmoty pomocí srážek těžkých jader s rychlostí blízkou rychlosti světla. Taková se vyskytuje v supernovách a neutronových hvězdách. Studuje i možnosti spálení jaderného odpadu a další pokročilé jaderné technologie. Zabývá se popularizaci vědy.