Mohou modulátory estrogenového receptoru ovlivnit průběh Covidu-19 a dalších virových onemocnění?
Pořádá: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta UK

ONLINE
přednáška

pondělí 1. 11., 16:00 (premiéra)
Akce se koná ONLINE
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: medicína a farmacie
Přibližná délka trvání: 35 min
ONLINE PŘENOS
Zdá se, že řada virových onemocnění včetně krvácivé horečky vyvolané ebolou a covidem-19, který je způsoben virem SARS-CoV-2, má zřejmě mírnější průběh u žen než u mužů. Tento jev může být podmíněn řadou faktorů včetně skutečnosti, že ženy lépe pečují o své zdraví. Svůj vliv by však mohla mít také estrogenová signalizace. Ukazuje se totiž, že stimulace estrogenového receptoru významně zlepšuje protivirovou imunitu a dýchací a srdečně-cévní funkce u žen.

Přednášející

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Anatomický ústav 1. LF UK
Prof. Karel Smetana působí v Anatomického ústavu, je vedoucím laboratoře BIOCEV a vědeckým koordinátorem Centra nádorové ekologie. Věnuje se morfologii a buněčné biologii, zejména charakterizaci nádorového onemocnění jako ekosystému.