Tělesná aktivita a její význam pro zdraví, délku a kvalitu života
Pořádá: Univerzita Karlova

Prezenčně
přednáška

pondělí 1. 11., 16:45
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: medicína a farmacie
Přibližná délka trvání: 40 min
BEZ REZERVACE
Za posledních 250 let se délka lidského života prodloužila na neuvěřitelný dvojnásobek. Často ale nemalou část tohoto dlouhého života nežijeme kvalitně – ztrácíme pohyblivost, jsme sužováni řadou nemocí, stáváme se závislými na pomoci okolí. Přednáška se zabývá příčinami tohoto nepříznivého vývoje a ukazuje, že jediným řešením je aktivní a zdravý životní styl s fyzickým pohybem. Dnes již máme dostatek vědeckých údajů pro to, že takový životní styl je skutečným a snadno dostupným elixírem mládí.

Přednášející

doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví LF UK v Plzni
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.