Koncepce civilního procesu a jejich pojetí
Pořádá: Univerzita Karlova

Prezenčně
přednáška

středa 3. 11., 18:00 (místnost č. 220)
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: právní vědy
Přibližná délka trvání: 60 min
BEZ REZERVACE
V moderním civilním procesu se vyskytly dvě legislativní koncepce. První je tzv. liberální koncepce, stojící na myšlence, že civilní sporné řízení slouží jen individuálním zájmům těch, jejichž spor je rozhodován. V důsledku rychlého rozvoje společnosti na sklonku 19. století se však prosazuje jiná, tzv. sociální koncepce. Ta vyzdvihuje význam civilního soudního řízení pro celou společnost. Hledání přiměřené koncepce civilního sporného procesu je cílem příspěvku.

Přednášející

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Miroslav Sedláček je odborným asistentem katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho zaměřením je civilní právo procesní, v jehož oblasti pravidelně přednáší a publikuje. Je organizátorem každoroční vědecké doktorandské konference Civilistické pábení.
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.