Hledání Bolestného Krista
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR

Prezenčně
film s besedou

čtvrtek 4. 11., 18:00

Po promítání filmu (28 min) bude následovat beseda. 

Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: historie, umění
Přibližná délka trvání: 60 min
Pro vstup do Planetária Praha je nutné dodržet aktuálně platná epidemická opatření zveřejněná na www.planetum.cz.
REZERVOVAT
Časosběrný dokument pojednává o neznámém obrazu rudolfinského malíře Hanse von Aachena, který v břevnovském klášteře nalezl historik umění Štěpán Vácha. Výzkum probíhající v letech 2018–2020 a jednotlivé fáze restaurování obrazu jsou podány vizuálně působivou formou. Kromě Štěpána Váchy ve filmu účinkují historička umění Eliška Fučíková a restaurátor Adam Pokorný. Formulování otázek, hledání odpovědí i nečekaná zjištění, jež vědecká práce přináší, se mohou stát napínavým dobrodružstvím.
 
Další informace: https://www.planetum.cz/aktualni-oteviraci-doba/covid/

Přednášející

PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
Ústav dějin umění AV ČR
Vědecký pracovník a vedoucí Oddělení umění raného novověku Ústavu dějin umění AV ČR. Předmětem jeho odborného zájmu je barokní umění v českých zemích, zvláště malířství, také umění na dvoře císaře Rudolfa II., dále panovnická reprezentace Habsburků ve výtvarném umění.
Amálie Kovářová
Režisérka filmu
Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že je při návštěvě akcí konaných prezenčně nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření. Děkujeme za pochopení. Váš realizační tým TAV.