Vakcíny proti klíšťatům a Lymské borelióze
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR, Biologické centrum AV ČR

ONLINE
přednáška

středa 3. 11., 16:00
Akce se koná ONLINE

Autoři přednášky: Jan Perner, Radek Šíma

Publikum: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
SLEDOVAT ONLINE
Klíšťata mají vyvinuté slinné žlázy, které obsahují bioaktivní látky. Díky těmto látkám je klíště schopno zůstat přisáté na hostiteli (člověku) po dobu několika dnů. Během tohoto spojení s hostitelem dochází k přenosu patogenů (: Borrelia burgdorferi s.l.), jež mohou vyvolat závažná onemocnění lidí (: lymská borelióza). Vývoj vakcín se zaměřuje jak na neutralizaci klíštěcích sliných látek, tak i na neutralizaci borreliových proteinů. V jaké fázi vývoje se nalézají a na jakých principech fungují?

Přednášející

Mgr. Jan Perner, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
Jan Perner je molekulární biolog působící v Parazitologickém ústavu Biologického Centra AV ČR. Věnuje se jak základnímu výzkumu klíštěcí biologie a přenášených patogenů, tak i testování nových akaricidních látek v preklinické fázi.