Aby ústavní knihovna na výši uvedena byla: dlouhé století knihovny Historického ústavu
Pořádá: Historický ústav AV ČR

Prezenčně
exkurze

úterý 1. 11., 9:00; 13:30 (Jedná se o opakovanou akci ve dvou termínech.)
Publikum: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: historie
Přibližná délka trvání: 90 min
REZERVOVAT
Počátky budování knihovny Historického ústavu spadají do posledních let první světové války. Tehdejší političtí představitelé si velmi dobře uvědomovali důležitost historických pramenů a literatury pro budování nového státu, čímž položili základ jedné z nejstarších a největších knihoven zaměřených na české dějiny. Cesta k dnešní moderní knihovně byla ovšem dlouhá a spletitá, poznamenaná druhou světovou válkou i komunistickým režimem. Přijďte se podívat na komentovanou prohlídku dnešní knihovny.
 
Další informace: www.hiu.cas.cz

Přednášející

PhDr. Jaroslava Škudrnová
Historický ústav AV ČR
Jaroslava Škudrnová vystudovala historii se specializací na český raný novověk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Posléze působila v Městské knihovně v Praze, podílela se na katalogizaci starých tisků v Národní knihovně i na tvorbě Bibliografie dějin Českých zemí. Od roku 2019 pracuje v knih
Mgr. Marta Kistanová
Historický ústav AV ČR
Marta Kistanová vystudovala obor knihovnictví na FF UK - Ústav informačních studií a knihovnictví. Dlouholetou knihovní praxi získala v Národní knihovně ČR, potom ve Vědecké knihovně Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Národní technické knihovně. V současné době pracuje v knihovn
Mgr. et Mgr. Vojtěch Drašnar
Historický ústav AV ČR
Vojtěch Drašnar je studentem doktorského programu na Masarykově univerzitě, obor Historie – české dějiny. Praxi získal v Knihovně Historického ústavu Filozofické fakulty MU, kde se věnoval jmenné katalogizaci. Dříve pracoval jako delegát a průvodce poznávacích zájezdů.