Výslovnost v médiích
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR

Prezenčně
přednáška

čtvrtek 3. 11., 15:15–16:00
Publikum: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: jazyk a literatura
Přibližná délka trvání: 45 min
BEZ REZERVACE
V přednášce budou na konkrétních příkladech ze současných veřejnoprávních médií představeny vybrané problematické či zajímavé fonetické jevy, tj. jevy z oblasti zvukové podoby jazyka. Budeme se věnovat správné artikulaci jednotlivých hlásek i jejich skupin, včetně případů, v nichž nesprávná výslovnost může způsobit víceznačnost, dále slovnímu přízvuku či výslovnosti cizích slov a cizích vlastních jmen.
 
Další informace: www.ujc.cas.cz

Přednášející

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR
Lucie Jílková pracuje v oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR. Vystudovala obecnou lingvistiku, fonetiku a maďarskou filologii na FF UK v Praze. Věnuje se stylistice, fonetice a elektronické komunikaci. Je mj. spoluautorkou knih Stylistika mluvené a psané češtiny a Syntax mluvené češtiny.