Znáte svého návštěvníka? aneb Význam marketingového výzkumu návštěvnosti pro turismus
Pořádá: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Akce na objednávku
přednáška

pondělí 31. 10.,
úterý 1. 11.,
středa 2. 11.,
čtvrtek 3. 11.,
pátek 4. 11.,
Publikum: studenti SŠ
Téma: ekonomie, geografie, sociologie
Přibližná délka trvání: 90 min
REZERVOVAT
Poznání typického návštěvníka turistické destinace vede k lepšímu pochopení jeho přání a požadavků. Je klíčové pro další rozhodování o vývoji cestovního ruchu v regionu, protože spokojený návštěvník bude šířit dobré jméno destinace a zvažovat její opakovanou návštěvu. Katedra cestovního ruchu VŠPJ se řadu let věnuje marketingovým výzkumům návštěvnosti různých turistických destinací. Během přednášky se seznámíte s vybranými marketingovými výzkumy, které katedra realizovala v posledních letech.

Přednášející

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
vedoucí Katedry cestovního ruchu · Vysoká škola polytechnická Jihlava
Dr. Janoušková přednáší Geografii cestovního ruchu a věnuje se odborné činnosti zaměřené na aplikační sféru. Má zkušenosti s realizací a analýzami marketingových průzkumů v cestovním ruchu (např. pro Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava, Telč)
RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
zástupkyně vedoucí Katedry cestovního ruchu · Vysoká škola polytechnická Jihlava
Dr. Pachrová se po odborné stránce věnuje především problematice udržitelného rozvoje cestovního ruchu, destinačnímu managementu, marketingovým výzkumům pro aplikační sféru a projektové činnosti.